• Πρόκειται για έξι καθημερινές συνήθειες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «εχθροί» της υγείας μας. Δείτε πιο κάτω ποιες συνήθειες ενδέχεται να «καταστρέψουν» την υγεία σας και …
  • Η έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Exeter κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όταν βλέπουμε εικόνες όπου άνθρωποι δέχονται αγάπη, συναισθηματική υποστήριξη και τρυφερότητα, τότε η …