Ισχυρό όπλο κατά της εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου φαίνεται να αποτελεί η αύξηση της ποσότητας καλίου που προσλαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας, καθώς όταν αυτή συνδυά …